Четверг, 21.01.2021, 20:36
Приветствую Вас Гость | RSS

LOGOS.lv

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture un kultūra

Latvijas_vestures_un_Satversmes_zinasanu_parbau.pdf

/EKSAMENA_PARAUGS.pdf

/1-Iedrosinasanas_tests.pdf

 

Все вопросы по истории Латвии для натурализации 28.06.2014

вопросы по истории Латвии для натурализации


Simbolika

1. Kurš ir Latvijas valsts himnas autors? *

Atbilde: Kārlis Baumanis

2. Kādā nozīmīgā pasākumā pirmo reizi publiski izpildīja Dievs,svētī Latviju! ?

Atbilde: Pirmo Vispārējo dziedāšanas svētku laikā. / (1873.g.)

3. Ko simbolizē zelta saule zilā laukā Latvijas valsts ģerbonī?  

Atbilde: Sarkans lauva , sudraba grifs

4. Ko simbolizē trīs zvaigznes Brivības piemineklī? 

Atbilde: Kurzemi, Vidzemi, Latgali 

5. Kūrš ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums? * 

Atbilde: Triju zvaigžņu ordenis


Latvijas ģeogrāfija

1. Ar kurām valstīm Latvijai ir sauszemes robeža?  

Atbilde: Ar Krieviju , Baltkrieviju , Lietuvu , Igauniju

2. Kā Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ietekmē Latvijas ekonomisko attīstību?

Atbilde: Sekmē tranzīta attīstību

3. Kurās Latvijas pilsētās atrodas neaizsalstošās jūras ostas? 

Atbilde: Liepājā un Ventspilī

4. Kuri ir Latvijas kultūrvēsturiskie apgabali?  

Atbilde: Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme. Sēli

5. Ar kurām valstīm Latvijai ir gan sauszemes , gan jūras robeža?

Atbilde: Ar Igauniju un Lietuvu

6. Kura ir Latvijas augstākā virstone? 

Atbilde: Gaiziņš / Gaiziņkalns 311,6 m

7. Kuras ir lielākās upes Latvijā? *

Atbilde: Daugava, Lielupe, Gauja , Venta


Latvijas iedzīvotāji

1. Kāds ir aptuvenais Latvijas iedzīvotāju skaists?

Atbilde: 2 miljoni

2. Kādi apstākļi šobrīd nosaka Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanos?

Zemā dzimstība , izbraukšana , augstā mīršana

3. Kuras ir Latvijas pamattautas?

Atbilde: Kurši, zemgaļi, latgaļi, sēļi, lībieši.

4. Kuras ir lielākās nacionālās minoritātes (mazākumtautības) Latvijā?

Atbilde: Krievi.

5. Kā padomju okupācijas gados izmainījās latviešu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidū?

Atbilde: Samazinājās (~ 50% latviešu).


Latvijas vēsture līdz 20.gadsimtam

1. Kādas sekas bija krustnešu iebrukumam Latvijas teritorijā 13.gadsimtā?

Atbilde: Tika pārtraukta Senlatvijas valstu attīstība​. / Krusta kara laikā izveidojās Livonija , - notika Latvijas teritorijā dzīvojošo tautu saliedēšana , - tika ieviesta kristietība , - tika veicināta tirdzniecība ar Eiropas valstīm. 

2. Kāda bija Livonijas laikmeta ietekme Latvijas vēsturē?

Atbilde: Sākās atseviško Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību konsolidācija vienotā nācija.Tuvināšanas posms Eiropas saimniecībai un kultūrai.

3. Kuru valstu pakļautībā 16.-19.gadsimtā bija vizmaz daļa Latvijas teritorijas?

Atbilde: Polijas-Lietuvas, Krievijas , Zviedrijas pakļautībā. 

4. Kādi bija Krievijas impērijas mērķi cīņā par Latvijas teritoriju 18.gs.?

Atbilde: Krievija attīstot tirdzniecību un "cēltot logu" uz Eiropu , vēlējās  iegūt neaizsalstošas ostas Baltijas jūrā.

5. Kurā gadsimtā sāka darboties pirmās latviešu skolas?

Atbilde: 16.gs.

6. Kāpēc Latvijas vēsturē nozīmīgs ir vācu publicista Garlība Merķeļa darbs " Latvieši " ?

Atbilde: Veicināja latviešu pašapziņas veidošanos un rosināja interesi par vēsturi.

7. Kādi apstākļi sekmēja ekonomisko attīstību Latvijā 19.gs.beigās?

Atbilde: Dzimtbūšanas atcelšana.

8. Kāda bija Krievijas impērijas īstenotā nacionālā politika Latvijas teritorijā 19.gs.beigās?

 Atbilde: Rusifikācija.

9. Kas raksturo saimnieciskās attīstības līmeni Latvijas teritorijā 19.gs.beigās?

Atbilde: Lauksaimniecība, zvejniecība.

10. Kura kustība aizsāka latviešu tautas nacionālo atmodu 19.gs.vidū? *

Atbilde: Ar jaunlatviešu kustību.( Juris Alunāns, Krišjānis Valdemārs, Atis Kronvalds.)


Jaunāko laiku Latvijas vēsture

1. Kāpēc Latvijas vēsturē ir nozīmīga 1905.gada revolūcija?

Atbilde: Pirmo reizi Latvijas vēsturē publiski tika pausta ideja par latviešu tautas brīvību. 

Вопрос: Какое значение для истории Латвии имеет революция 1905 года?
Ответ: Первый раз в истории Латвии публично была провозглашена идея свободы латышского народа.

2. Kā Pirmais pasaules karš ietekmēja situāciju Latvijas teritorijā?

Atbilde: Samazinājās iedzīvotāju skaits. Rīgas rūpniecības uzņēmumi tika evakuēti. Kurzeme tika okupēta un Кurzemes iedzīvotāji devās bēgļu gaitās.

Вопрос: Как Первая мировая война повлияла на ситуацию на территории Латвии?
Ответ: Уменьшилось количество жителей. Были эвакуированы промышленные предприятия. Курземе была окупирована и жители Курземе стали беженцами.

3. Kāpēc Pirmā pasaules kara laikā daudzi Latvijas iedzīvotāji stājās latviešu strēlnieku pulkos?

Atbilde: Gribēja atbrīvot Latvijas teritoriju no vāciešu okupantiem. Kurzemes okupācijas laikā radās ideja par nacionālo latviešu karaspēka vienību dibināšanu. Patriotisma sajūta. 

Вопрос: Почему во время Первой мировой войны многие жители территории Латвии вступали в полки латышских красных стрелков?
Ответ: Хотели освободить территорию Латвии от немецких оккупантов. Во время оккупации Курземе родилась идея о создании национальных латышских военных отрядов. Курземе была оккупирована и жители Курземе стали беженцами.

4. Kuras bija ievērojamākās latviešu strēlnieku kaujas Pirmā pasaules kara laikā?

1915.gada rudenī - Rīgas aizstāvēšanas kauja ( Rīgas pievārtē). 1916.gadā Jūlija kauja. 1916.gadā Nāves salas kauja ( pie Ikškiles). 1917.gadā Ziemassvētku kaujas (Rīgas aizstāvēšana).

Вопрос: Какие были значительные битвы латышских красных стрелков во время Первой мировой войны?
Ответ: Осенью 1915 года - Битва при обороне Риги. В 1916 году Июльская битва. В 1916 году Битва на острове Навес. В 1917 году Рождественские битвы.Оборона Риги.

5. Kāds nozīmīgs notikums pasaulē 1918.gadā veicināja neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanos?

Atbilde: Brestļitovskas miera līgums

6. Kad tika pasludināta neatkarīga latvijas valsts? *

Atbilde: 1918.gada 18.novembrī 

7. Kuram valsts darbiniekam ir vislielākie nopelni Latvijas diplomātiskās atzīšanas panākšanā 20.gadsimta sākumā?

Atbilde: Zigfridam Meierovicam.

Вопрос: Какому государственному деятелю принадлежит большая заслуга в процессе дипломатического признания Латвии в начале 20 века?
Ответ: Зигфриду Мейеровицу.

8. Ko izcīnīja Latvijas tauta laikā no 1918.-1920.gadam?

Atbilde: Pirmo reizi vēsturē tika nodibināta Latvijas valsts

Вопрос: Чего достиг в процессе борьбы народ Латвии в период с 1918 года до 1920 года?
Ответ: Первый раз в истории было основано Латвийское государство.

9. Kurš bija Latvijas nacionālās armijas pirmais komandieris ( vārds, uzvārds)? *

Atbilde: Oskars Kalpaks

10. Kāpēc 11.novembrī Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša diena?

Atbilde: Šajā dienā Latvijas armija izcīnīja nozīmīgo uzvaru brīvības cīņās. 1919.gada 11.novembrī atbrīvoja Pārdaugavu no bermontiešiem.  

11. Kāpēc Latvijai ir nozīmīgs 1920.gada miera līgums ar Padomju Krieviju?

Atbilde: Padomju Krievija atzina Latvijas neatkarību 

Вопрос: Чем знаменателен мирный договор с Советской Россией 1920 года?
Ответ: Советская Россия признала независимость Латвии.

12. Kurš bija pirmais demokrātiski ievēlētais Latvijas valsts prezidents  ( vārds, uzvārds)? *

Atbilde: Jānis Čakste

13. Kas un kad pieņēma Latvijas Republikas Satversmi?

Atbilde: 1922. gada 15. februārī 

14. Kādi apstākļi veicināja lauksaimniecības un rūpniecības attīstību 20.gs.20.gadu sākumā?

Atbilde: Agrārā reforma tika uzsākta oficiāli 1920., bet faktiski 1919. gadā un noslēdzās 1937. gadā.

15. Kāds politiskais režīms bija Latvijā laikā no 1920.-1934.gadam?

 Atbilde: Parlamentārā demokrātiska republika

16. Ar ko Latvijas vēsturē ir zīmīgs 1934.gada 15.maijs?

Atbilde: K.Ulmanis veica antikonstitucionāls valsts apvērsumu

17. Kāds politiskais režīms bija Latvijā laikā no 1934.-1940.gadam?

Atbilde: Antikonstitucionāls valsts apvērsums

18. Kāda bija K.Ulmaņa režīma attieksme pret politiskajām partijām pēc 1934.gada 15.maija?

Atbilde: Visu partiju darbība tika pārtraukta. 

Вопрос: Каким было отношение режима Карлиса Улманиса к политическим партиям после 15 мая 1934 года?
Ответ: Деятельность всех партий была прекращена.

19. Kā sauc pieminekli , kuru par tautas saziedotajiem līdzekļiem atklāja 1935.gadā Rīgā? *

Atbilde: Brīvības piemineklis

20. Kādas sekas Latvijai bija Molotova - Ribentropa 1939.gada 23.augusta līgumam?

Atbilde: Latvija zaudēja neatkarību. 

Вопрос: Какие последствия были для Латвии после договора Молотова - Риббентропа 23 августа 1939 года ?
Ответ: Латвия перестала быть независимым государством.

21. Kas notika Latvijā 1940.gada 17.jūnijā?

Atbilde: Sākās padomju okupācija

22. Kāpēc 14.jūnijs ir atceres diena Latvijā?

Atbilde: Pirmā Latvijas iedzīvotāju deportācija uz Sibiriju. (1941)

Вопрос: Почему 14 июня является днем памяти в Латвии?
Ответ: Первая депортация жителей Латвии в Сибирь.

23. Kas notika ar Latvijas vācbaltu ( Baltijas vāciešu ) mazākumtautību laikā no 1939.gada līdz 1941.gadam?

Atbilde: Repatriācija Vācijā.

24. Kāda bija nacistiskās Vācijas attieksme pret Latvijas valsts neatkarību ( 1941-1945 )?

Atbilde: Negatīva, noliedzoša.

25. Kas notika ar Latvijas ebrejiem un čigāniem Otrā pasaules kara laikā?

Atbilde: Tika iznīcināti.

26. Kuru valstu armijās cīnījās latviešu karavīri Otrajā pasaules karā?

Atbilde: Gan vācu, gan Padomju armijās.

Вопрос: В армиях каких государств воевали латвийские войны во время Второй мировой войны?
Ответ: В немецкой и в Советской армиях.

27. Kas notika ar lielu Latvijas iedzīvotāju daļu Otrā pasaules kara beigās?

Atbilde: Emigrēja uz ārzemēm. 

Вопрос: Что случилось с большим количеством жителей Латвии после Второй мировой войны?
Ответ: Эмигрировали за границу.

28. Kāpēc 25.marts ir atceres diena Latvijā?

Atbilde: Otrā Latvijas iedzīvotāju deportācija.(1949)

Вопрос: Почему 25 марта является днем памяти в Латвии?
Ответ: Вторая депортация жителей Латвии
.

29. Kādi radikāli pārkārtojumi ietekmēja lauksaimniecības attīstību Latvijā pēc Otrā pasaules kara?

Atbilde: Kolektivizācija. 

Вопрос: Какие радикальные перемены повлияли на развитие сельского хозяйства Латвии после Второй мировой войны?
Ответ: Коллективизация.

30. Kā Latvijā tika realizēta rūpniecības attīstība padomju varas gados?

Atbilde: Ievedot izejvielas un darbaspēku no citām republikām

Вопрос: Как было реализовано развитие промышленности в Латвии в годы Советской власти?
Ответ: Осуществлялся ввоз сырья и рабочей силы.

31. Kādi bija nacionālkomunistu darbības mērķi Latvijā 20.gs. 50.gadu beigās?

Atbilde: Industrializācijas samazināšana. Imigrācijas samazināšana. Proporcionālā saimniecības attīstīšana . Latviešu valodas lietošanas paplašināšana. 

Вопрос: Какие цели преследовали преследовали национал-коммунисты своей деятельностью в 50- е годы 20 века?
Ответ: Сокращение иммиграции. Сокращение индустриализации. Пропорциональное развитие хозяйства. Расширение использования латышского языка.

32. Kurai sabiedriski politiskajai organizācijai bija izšķirošā loma Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā?

Atbilde: Latvijas tautas frontei. LTF. 

Вопрос: Какая общественно-политическая организация сыграла решающую роль в восстановлении независимости Латвии?
Ответ: Латвийский национальный фронт.

33. Kādu nozīmīgu dokumentu 1990.gada 4.maijā pieņēma LPSR Augstākā Padome? *

Atbilde: Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 

Вопрос: Какой важный документ Верховный Совет ЛССР принял 4 мая 1990 года?
Ответ: Декларацию о восстановлении независимости Латвийской республики.

34. Kāpēc Latvijas vēsturē ir nozīmīgs 20.janvāris? 

Atbilde: 1991.gada 20.janvāris - barikāžu aizstāvju atceres diena.

Вопрос: С каким событием истории Латвии связана дата 20 января?
Ответ: 20 января 1991 года - день памяти защитников баррикад.

35. Kāpēc Latvijā  ir nozīmīgs 1991.gada 21.augusts?

Atbilde: Latvijas Republikas Augstākā Padome paziņoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu pilnā apjomā.

Вопрос: Почему в истории Латвии имеет большое значение событие 21 августа 1991 года?
Ответ: Верховный совет Латвийской республики сообщил о восстановлении независимости Латвии в полном объеме.

36. Kurās nozīmīgās starpttautiskās organizācijās Latvija ir pilntiesīga dalībvalsts?

Atbilde:  Apvienoto Nāciju Organizācijā ( ANO ), Eiropas Savienībā ( ES ), NATO. 

Вопрос: В каких важных международных организациях Латвия является полноправным членом?
Ответ: В Организации объединенный наций ( ООН ), в Европейском союзе ( ЕС ) и НАТО.

37. Kāpēc Latvijā ir nozīmīgs 2004.gada 1.maijs?

Atbilde: Latvija kļūst par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti.

Вопрос: Чем знаменательна дата 1 мая 2004 года?
Ответ: Латвия становится полноправным членом Европейского союза.

38. Kurš ir pašreizējais Latvijas valsts prezidents ( vārds, uzvārds) ? * 

Atbilde: Andris Bērziņš


Kultūra un latviešu tautas tradīcijas

1. Kādu kultūras mantojumu latviešu tauta ir saglabājusi gadsimtu gaitā?

2. Kādu folkloras žanru latvieši ir saglabājuši un izmantojuši gadsimtu gaitā?

3. Kuri latviešu tautas materiālās kultūras žanri ir saglabājuši būtisku nozīmi līdz mūsdienām?

4. Ar ko latviešu kultūrā ir nozīmīgs 19.gadsimts?

Atbilde: Sākās latviešu profesionālās mākslas attīstība 

5. Kāpēc Rīgas vēsturiskais centrs ir atzīts par pasaules nozīmes kultūras mantojumu?

Atbilde: Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas viduslaiku apbūve un jūgendstila celtnes

6. Kura ir nozīmīgākā F.B.Rastrelli projektētā baroka celtne Latvijā?

7. Kāpēc latviešu kultūrā ir nozīmīgs Krišjānis Barons?

8. Kāda nozīmīga Latvijas kultūras dzīves tradīcija aizsākās Rīgā 1873.gadā? * 

Atbilde: Dziesmu svētki

9. Kā sauc latviešu tautas eposu? *  

Atbilde: Lāčplēsis

10. Kāpēc latviešu kultūrā ir nozīmīgs Rainis?

Atbilde: Dzejnieks un Rakstnieks /Dzejas un dramaturģija sasniedz filozofiskus augstumus

11. Kāpēc latviešu kultūrā nozīmīgs ir Rūdolfs Blaumanis?

Atbilde: Izcils novelists, dramaturgs un dzejnieks.

12. Kuri ir latviešu glezniecības vecmeistari?

Atbilde:Janis Rozentāls un Vilhelms Purvītis

13. Ar ko ievērojams latviešu teātra mākslas attīstībā ir Ādolfs Alunāns?

Atbilde: Rīgas Latviešu teātra dibinātājs.(1870) "latviešu teātra tēvs"

14. Kuriem režisoriem ir nozīmīga loma latviešu teātra mākslas attīstībā laikā no 20.gs.20.līdz 60.gadiem?

15. Ar ko ievērojams latviešu mākslais attīstībā ir Vilhelms Purvītis?

Atbilde: Latvijas Mākslas akadēmijas rektors (1919-1934), Gleznotajs

16. Ar ko ievērojams latviešu kultūrā ir Jāzeps Vītols?

Atbilde: Pirmais Eiropas mēroga komponists

17. Kurš ir Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu memoriāla autors ( vārds, uzvārds)? * 

Atbilde: Kārlis Zāle

18. Kas raksturīgs latviešu kultūras attīstībai pēc Otrā pasaules kara?

Atbilde: Sociālistiskais reālisms

19. Kādi apstākļi traucēja kultūras attīstību Latvijā padomju varas gados?

20. Kāpēc latviešu kultūrā nozīmīgi Ojārs Vācietis un Imants Ziedonis?

Atbilde: Izcili Latviešu dzejnieki .Veicināja latviešu pašapziņas

21. Ar ko  ievērojami latviešu kultūrā ir Raimonds Pauls un Imants Kalniņš?

Atbilde: Komponisti     

22. Kuri ir nozīmīgākie klasiskās mūzikas dzīves centri Latvijā?

23. Kuras nozīmīgas vēsturiskas ēkas Rīgā tika atjaunotas pēc neatkarības atgūšanas?

24. Kuri kultūras darbinieki /kolektīvi pēc neatkarības atjaunošanas ir ieguvuši augstu atzinību ārpus Latvijas robežām?

25. Kādus tradicionālus svētkus svin Latvijā? 

Atbilde: Ziemassvētki

26. Kurus gadskārtu svētkus Latvijā svin jūlijā? * 

Atbilde: Līgo, Jāņu dienu

27. Kas raksturīgs Jāņu (Līgosvētku),Lieldienu un Ziemassvētku svinēšanai Latvijā?

Atbilde: Līgo dziesmas, siers,alus,ugunskuru dedzināšana, papardes zieda meklēšana. /Olas krāsosana,šupošana, /Eglite,ēdien


Reliģija

1. Kuras ir trīs lielākās reliģiskās konfesijas latvijā?

Atbilde: Katoļi, luterāņi un pareizticīgie.

2. Kas raksturo valsts un baznīcas attiecības mūsdienu Latvijā? 

Atbilde: Baznīca ir atdalīta no valsts


* Jautājumi, uz kuriem, izpildot testu,atbildes ir jāieraksta.

 

 


 
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Январь 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Copyright MyCorp LOGOS.lv © 2014-2021